Description

1.

Wat is OxyContin en waarvoor wordt het gebruikt

OxyContin is een sterke pijnstiller of ‘pijnstiller’ en behoort tot de groep van opioïden.

OxyContin wordt gebruikt bij volwassenen en adolescenten vanaf 12 jaar om ernstige pijn te verlichten, die alleen adequaat kan worden behandeld met opioïde pijnstillers.

2.

What you need to know before you start taking OxyContin

Gebruik OxyContin niet als:

• u allergisch (overgevoelig) bent voor oxycodon of voor één van de andere bestanddelen van de tabletten (vermeld in rubriek 6) of eerder een allergische reactie heeft gehad bij het gebruik van andere sterke pijnstillers (zoals morfine of andere opioïden);

• ademhalingsproblemen heeft, zoals chronische obstructieve longziekte, ernstige bronchiale astma of ernstige ademhalingsdepressie. Symptomen kunnen zijn: kortademigheid, hoesten of ademhaling die langzamer en zwakker is dan verwacht;

• een hoofdwond heeft die ernstige hoofdpijn of duizeligheid veroorzaakt. Dit komt omdat de tabletten deze symptomen kunnen verergeren of de omvang van het letsel kunnen maskeren;

• een aandoening heeft waarbij de dunne darm niet goed werkt (paralytische ileus), uw maag langzamer leegt dan zou moeten (vertraagde maaglediging), of u plotselinge hevige buikpijn heeft (acute buik);

• u een hartprobleem heeft na een langdurige longziekte (cor pulmonale).
Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u OxyContin inneemt als:

• bejaard of verzwakt zijn;

• u heeft een lage schildklieractiviteit (hypothyreoïdie);

• u ernstige hoofdpijn heeft of zich duizelig voelt, omdat dit erop kan wijzen dat de druk in uw schedel verhoogd is;

• myxoedeem heeft (een schildklieraandoening, met een droge, koude en ontsteking (zwelling) van de huid, die het gezicht en de ledematen aantast);

• u heeft een lage bloeddruk (hypotensie);

• als u of een lid van uw familie een geschiedenis heeft van misbruik of afhankelijkheid van alcohol, voorgeschreven medicijnen of illegale middelen (“verslaving”);

• als u rookt;

• als u ooit problemen heeft gehad met uw stemming (depressie, angst of een persoonlijkheidsstoornis) of een behandeling heeft ondergaan bij een psychiater voor andere psychische aandoeningen;

• een ontsteking van de alvleesklier heeft (wat ernstige pijn in de buik en rug kan veroorzaken) of problemen met uw galblaas of galwegen;

• een darmobstructie of een inflammatoire darmaandoening heeft;

• buikkrampen, pijn of ongemak heeft;

• een vergrote prostaat heeft, waardoor u moeite heeft met plassen (bij mannen);

• als u een slechte bijnierfunctie heeft (uw bijnier werkt niet goed), bijvoorbeeld de ziekte van Addison;

• ademhalingsproblemen heeft, zoals een ernstig verminderde ademhalingsfunctie, chronische obstructieve luchtwegaandoeningen, ernstig longletsel of een verminderde ademhalingscapaciteit. Symptomen kunnen zijn: moeite met ademhalen en hoesten;

• lever- of nierproblemen heeft;

• ontwenningsverschijnselen heeft zoals opwinding, angst, hartkloppingen, trillen of zweten als u stopt met het gebruik van alcohol of drugs;

• last heeft van spasmen, toevallen of convulsies;

• zich flauw of flauw voelen;

• u moet de dosis OxyContin verhogen om hetzelfde niveau van analgesie (tolerantie) te bereiken;

• heeft een verhoogde gevoeligheid voor pijn;

• u gebruikt een klasse geneesmiddelen die monoamineoxidaseremmers worden genoemd (zoals tranylcypromine, fenelzine, isocarboxazide, moclobemide en linezolid), of als u dit soort geneesmiddelen in de afgelopen twee weken heeft gebruikt.

• lijdt aan constipatie.

Slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen

OxyContin kan slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen veroorzaken, zoals slaapapneu (pauzeren van de ademhaling tijdens de slaap) en slaapgerelateerde hypoxemie (laag zuurstofgehalte in het bloed). Symptomen kunnen zijn: adempauzes tijdens de slaap, nachtelijk ontwaken als gevolg van ademhalingsmoeilijkheden, moeite met inslapen of overmatige slaperigheid overdag. Als u of iemand anders deze symptomen opmerkt, raadpleeg dan uw arts. Uw arts kan overwegen de dosis te verlagen.

Als u een operatie moet ondergaan, vertel dan uw arts in het ziekenhuis dat u deze tabletten inneemt.

Tijdens het gebruik van dit medicijn kunt u hormonale veranderingen ervaren. Het kan zijn dat uw arts deze veranderingen wil controleren.

De tabletten mogen nooit worden fijngemaakt of geïnjecteerd, omdat dit ernstige bijwerkingen kan veroorzaken die fataal kunnen zijn.

Opioïden zijn niet de eerste behandelingsoptie voor niet-kankerpijn en worden niet aanbevolen als enige behandeling. Bij de behandeling van chronische pijn moeten naast opioïden ook andere medicijnen worden gebruikt. Uw arts moet u nauwlettend in de gaten houden en indien nodig uw dosering aanpassen terwijl u OxyContin gebruikt, om verslaving en misbruik te voorkomen.

Dit geneesmiddel bevat oxycodon, wat een positief resultaat kan veroorzaken bij dopingcontroletests.