köp oxynorm 10mg

OxyNorm kapslar är vana vid
lindra måttlig till svår smärta.
Din läkare kan dock ordinera
det i ett annat syfte.
Fråga din läkare om du har några
frågor om varför det blivit så
ordinerats åt dig.

Description

köp oxynorm 10mg

 

OxyNorm kapslar är vana vid
lindra måttlig till svår smärta.
Din läkare kan dock ordinera
det i ett annat syfte.
Fråga din läkare om du har några
frågor om varför det blivit så
ordinerats åt dig.
Som med alla starka smärtstillande medel, din
kroppen kan vänja sig vid att du tar
OxyNorm kapslar. Att ta det kanske
resultera i fysiskt beroende.
Fysiskt beroende innebär att du
kan uppleva tillbakadragande
symtom om du slutar ta

Innan du tar det

köp oxynorm 10mg

Läkemedel som innehåller detta ämne är OxyContin, som tillverkas av Purdue Pharma och som i Sverige säljs av Mundipharma,[1]OxyNorm[2] samt Targiniq, som även innehåller naloxon för att häva den förstoppning, som uppstår i tarmarna vid behandling med opiater, detta genom att naloxon inte frisläpps innan det kommer ner i tarmen. OxyContin är ett långtidsverkande läkemedel, en så kallad depåtablett, där smärtstillande effekt nås efter cirka 30-60 minuter. Maximal effekt nås efter cirka 3 timmar och effekten uppges hålla i sig upp till 12 timmar. Med OxyNorm nås smärtstillande effekt snabbare, ofta inom 15–20 minuter, med full effekt cirka en timme efter intaget. Varaktigheten är upp till 6 timmar.

Preparat innehållande oxikodon kan bland annat orsaka dåsighet, illamående och kräkningar. Sådana besvär brukar minska efter några dagars användning. Vissa kan få klåda, förstoppning och miktionsproblem (svårt att urinera/miktera). Förminskade pupiller och svårighet att andas är andra kända biverkningar.[3]

Substansen är narkotikaklassad och ingår i förteckningen N I i 1961 års allmänna narkotikakonvention, samt i förteckning II i Sverige.[4] Prepraratet är kraftigt beroendeframkallande. I USA pågår en tusental rättsprocesser där anhöriga till patienter som dött av överdoser och ansvariga för sjukvården i olika delstatater stämt tillverkarna på grund av att så många dött av överdoser eller blivit beroende av medlet. [5]

beställ / köp Oxynorm 20mg i Sverige,