Köp Elvanse 70 mg kapsel

Elvanse 70 mg kapsel. Lsdexamfetamin används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Det kan hjälpa till att öka förmågan att uppmärksamma.

Description

Elvanse 70 mg kapsel

Elvanse 70 mg kapsel. Lsdexamfetamin används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) som en del av en total behandlingsplan, inklusive psykologiska, sociala och andra behandlingar. Det kan hjälpa till att öka förmågan att uppmärksamma, hålla fokus och sluta pirra. Lisdexamfetamin kan också användas för att behandla hetsätningsstörning (BED). Det kan hjälpa till att minska antalet hetsätande dagar.

Denna medicin är ett stimulerande. Det tros fungera genom att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier (neurotransmittorer) i hjärnan. Detta läkemedel rekommenderas inte för användning för viktminskning på grund av risken för allvarliga biverkningar.

Köp Elvanse 70 mg kapsel

Denna medicin är ett stimulerande. Det tros fungera genom att återställa balansen mellan vissa naturliga kemikalier (neurotransmittorer) i hjärnan. Detta läkemedel rekommenderas inte för användning för viktminskning på grund av risken för allvarliga biverkningar.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tidpunkt varje dag.

Biverkningar: Illamående, kräkningar, förstoppning, mag-/buksmärtor, aptitlöshet, muntorrhet, huvudvärk, nervositet, yrsel, sömnsvårigheter, svettning, viktminskning, irritabilitet och rastlöshet kan förekomma. Om någon av dessa effekter kvarstår eller förvärras, berätta omedelbart för din läkare eller apotekspersonal. Kom ihåg att din läkare har skrivit ut detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder detta läkemedel har inga allvarliga biverkningar. Denna medicin kan höja ditt blodtryck. Kontrollera ditt blodtryck regelbundet och berätta för din läkare om resultaten är höga.