köp/beställ OxyNorm 5 mg kapslar

OxyNorm 5 mg hårda kapslar innehåller den aktiva substansen oxikodon. Den speciella effekten av OxyNorm 5 mg hårda kapslar bör också noteras.

 

Description

OxyNorm 5 mg kapslar

OxyNorm 5 mg hårda kapslar innehåller den aktiva substansen oxikodon. Den speciella effekten av OxyNorm 5 mg hårda kapslar bör också noteras.

Oxykodon används vid Smärta (svår till mycket svår). Den aktiva ingrediensen tas i allmänhet två gånger om dagen, med tolv timmars mellanrum, så att effekten håller i sig hela dagen och smärtan inte kan bryta igenom.

Ett nytt användningsområde för den aktiva ingrediensen är behandlingen av svår till mycket svår restless legs syndrome. Oxykodon används dock bara här om andra substanser (såsom dopaminreceptoragonister) var ineffektiva.

Fördjupad information finns tillgänglig om följande användningsområden för oxikodon:

Smärta (svår till mycket svår)
Läs även informationen om läkemedelsgrupperna opioida smärtstillande medel , smärtstillande medel , till vilka den aktiva substansen oxikodon hör.