köp Adderall 30mg

Denna kombinationsmedicin används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet – ADHD. Det fungerar genom att ändra mängden av vissa naturliga ämnen i hjärnan. Amfetamin/dextroamfetamin tillhör en klass av droger som kallas stimulantia.

Description

köp Adderall 30mg

Denna kombinationsmedicin används för att behandla uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet – ADHD. Det fungerar genom att ändra mängden av vissa naturliga ämnen i hjärnan. Amfetamin/dextroamfetamin tillhör en klass av droger som kallas stimulantia. Det kan hjälpa till att öka din förmåga att uppmärksamma, hålla fokus på en aktivitet och kontrollera beteendeproblem. Det kan också hjälpa dig att organisera dina uppgifter och förbättra lyssningsförmågan. Detta läkemedel används också för att behandla en viss sömnstörning (narkolepsi) för att hjälpa dig att hålla dig vaken under dagen. Det ska inte användas för att behandla trötthet eller för att hålla ut sömnen hos personer som inte har en sömnstörning.

Hur man använder Adderall

Läs läkemedelsguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta amfetamin/dextroamfetamin och varje gång du får påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta denna medicin genom munnen med eller utan mat enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis 1 till 3 gånger om dagen. Den första dosen tas vanligtvis när du vaknar på morgonen. Om fler doser ordineras, ta dem enligt anvisningar från din läkare, vanligtvis med 4-6 timmars mellanrum. Att ta denna medicin sent på dagen kan orsaka sömnsvårigheter (sömnlöshet).

Doseringen baseras på ditt medicinska tillstånd och svar på behandlingen. Din läkare kan justera din dos för att hitta den dos som är bäst för dig. Följ din läkares instruktioner noggrant.

Använd denna medicin regelbundet för att få mest nytta av den. För att hjälpa dig komma ihåg, ta det vid samma tid(er) varje dag.