koop adderall 30 mg zonder recept

koop adderall 30 mg zonder recept

Adderall wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en narcolepsie. Adderall bevat een combinatie van amfetamine en dextroamfetamine. Amfetamine en dextroamfetamine zijn stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel die chemicaliën in de hersenen en zenuwen aantasten die bijdragen aan hyperactiviteit en impulsbeheersing.

Description

Wat is Adderall?

koop adderall 30 mg zonder recept

Adderall wordt gebruikt voor de behandeling van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en narcolepsie. Adderall bevat een combinatie van amfetamine en dextroamfetamine. Amfetamine en dextroamfetamine zijn stimulerende middelen voor het centrale zenuwstelsel die chemicaliën in de hersenen en zenuwen aantasten die bijdragen aan hyperactiviteit en impulsbeheersing.

Waarschuwingen

Adderall kan verslavend zijn en dit medicijn is een misbruikt medicijn. Vertel het uw arts als u problemen heeft gehad met drugs- of alcoholmisbruik.

Stimulerende middelen hebben een beroerte, een hartaanval en een plotselinge dood veroorzaakt bij mensen met hoge bloeddruk, hartaandoeningen of een hartafwijking.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt, zoals isocarboxazid, linezolid, fenelzine, rasagiline, selegiline of tranylcypromine, of als u een methyleenblauw-injectie heeft gekregen.

Adderall kan een nieuwe of verergerende psychose (ongebruikelijke gedachten of gedrag) veroorzaken, vooral als u een voorgeschiedenis heeft van depressie, geestesziekte of bipolaire stoornis.

U kunt problemen met de bloedsomloop hebben die gevoelloosheid, pijn of verkleuring in uw vingers of tenen kunnen veroorzaken.

Bel onmiddellijk uw arts als u last heeft van: tekenen van hartproblemen – pijn op de borst, een licht gevoel in het hoofd of kortademigheid; tekenen van psychose – paranoia, agressie, nieuwe gedragsproblemen, dingen zien of horen die niet echt zijn; tekenen van problemen met de bloedsomloop – onverklaarbare wonden aan uw vingers of tenen.

U kunt Adderall mogelijk niet gebruiken als u glaucoom, een overactieve schildklier, ernstige agitatie, matige tot ernstige hoge bloeddruk, hartaandoeningen of coronaire hartziekte, vaatziekten of een voorgeschiedenis van drugs- of alcoholverslaving heeft.

Voordat u dit geneesmiddel inneemt

Gebruik dit geneesmiddel niet als u de afgelopen 14 dagen een MAO-remmer heeft gebruikt. Er kan een gevaarlijke geneesmiddelinteractie optreden. MAO-remmers zijn onder meer isocarboxazid, linezolid, methyleenblauw-injectie, fenelzine, rasagiline, selegiline, tranylcypromine en andere.

U kunt Adderall mogelijk niet gebruiken als u allergisch bent voor een stimulerend geneesmiddel. U kunt Adderall mogelijk niet gebruiken als u:

glaucoom;
overactieve schildklier;
ernstige angst of agitatie (stimulantia kunnen deze symptomen verergeren);
hoge bloeddruk;
hartziekte of coronaire hartziekte;
vaatziekten of verharding van de slagaders; of
een geschiedenis van drugs- of alcoholverslaving.

koop adderall 30 mg zonder recept