Dilaudid 8 mg kopen

DILAUDID is geïndiceerd voor de kortetermijnbehandeling van ernstige pijn waarvoor andere behandelingsopties hebben gefaald, gecontra-indiceerd zijn, niet worden verdragen of anderszins ongeschikt zijn om pijn voldoende te beheersen.

Description

Waar wordt het voor gebruik

DILAUDID is geïndiceerd voor de kortetermijnbehandeling van ernstige pijn waarvoor andere behandelingsopties hebben gefaald, gecontra-indiceerd zijn, niet worden verdragen of anderszins ongeschikt zijn om pijn voldoende te beheersen.

Hoe het te nemen

De manier om dit geneesmiddel in te nemen is: Oraal. Dit geneesmiddel wordt via de mond ingenomen.

Bewaren beneden 25 graden Celsius
Bescherm tegen licht
Houdbaarheid is 3 jaar.
U moet medisch advies inwinnen met betrekking tot medicijnen en alleen gebruiken zoals voorgeschreven door een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg.

Lees altijd het etiket. Raadpleeg uw zorgverlener als de symptomen aanhouden.

Visuele uitstraling

Witte, driehoekige tablet, aan één kant in tweeën gedeeld, met een “D” aan elke kant van de halve lijn en met het cijfer “8” aan de andere kant;

Dilaudid 8 mg kopen

Dilaudid 8 mg kopen