Beställ Oxascand 5mg i sverige

oxascand i Sverige till salu

oxascand verkningstid  Oxascand innehåller den aktiva substansen oxazepam som är lugnande, sövande och kramplösande. Det används vid oro, ångest och rastlöshet. Det kan också användas om man får dåligt med sömn i samband med nervösa besvär eller om man har abstinenssymtom som förvirring eller ångest efter alkoholmissbruk.  är narkotikaklassat.

Description

Beställ Oxascand 5mg i sverige

oxascand i Sverige till salu

oxascand verkningstid  Oxascand innehåller den aktiva substansen oxazepam som är lugnande, sövande och kramplösande. Det används vid oro, ångest och rastlöshet. Det kan också användas om man får dåligt med sömn i samband med nervösa besvär eller om man har abstinenssymtom som förvirring eller ångest efter alkoholmissbruk.  är narkotikaklassat. oxascand 5 mg verkningstid, oxascand panikångest,  sömn, biverkningar
oxascand beroende.

Hur man använder oxascand 5 mg

köp/ Beställ Oxascand 5mg i sverige

Läs medicinguiden från din apotekspersonal innan du börjar ta oxazepam och varje gång du får påfyllning. Om du har ytterligare frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel genom munnen enligt anvisningar från din läkare. Doseringen är baserad på ditt medicinska tillstånd, ålder och respons på behandlingen.

När detta läkemedel används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Tala med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Innan du tar detta läkemedel

Du ska inte använda detta läkemedel om du är allergisk mot oxazepam, eller om du har psykisk ohälsa och psykos.

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

  • depression, psykisk ohälsa, självmordstankar;
  • alkoholism eller drogberoende; eller
  • lågt blodtryck.

oxazepam verkningstid kan skada ett ofött barn. Undvik att ta detta läkemedel under graviditetens första trimester.

Om du använder oxazepam under graviditeten kan ditt barn födas med livshotande abstinensbesvär och kan behöva medicinsk behandling i flera veckor.

Fråga din läkare om det är säkert att amma när du använder detta läkemedel.

Ej godkänd för användning av någon yngre än 6 år.

oxascand biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar, så även . Det är vanligt att känna sig sömnig eller dåsig, men det brukar kännas bättre efter några dagar med medicinen. Prata med din läkare om du känner av några biverkningar.

köp/ Beställ Oxascand 5mg i sverige

Beställ Oxascand 5mg i sverige