Subutex (Buprenorfine) 8 mg, is een semisynthetisch opioïdederivaat van de baine. Het is een gemengde, partiële agonist-opioïdreceptormodulator die wordt gebruikt voor de behandeling van opioïdverslaving in hogere doseringen, om matige acute pijn onder controle te houden bij niet-opioïdtolerante personen in lagere doseringen.