Rivotril 2mg

Beskrivning

KÖP RIVOTRIL 2MG ONLINE

Rivotril 2mg online Hur fungerar detta läkemedel? Vad kommer det att göra för mig?
Klonazepam tillhör klassen av läkemedel som kallas bensodiazepiner. I allmänhet används bensodiazepiner som lugnande medel eller för att minska anfall eller ångest.

Clonazepam används för att behandla anfall. Det hjälper genom att bromsa aktiviteten hos nerverna i hjärnan (dvs centrala nervsystemet). Rivotril

I vilken form finns detta läkemedel?

0,5 mg
Varje ljusorange, cylindrisk, tvåplan, skårad tablett med fasade kanter, med ”ROCHE” över ”0,5” på ena sidan, överkorsad på den andra, innehåller klonazepam 0,5 mg. Icke-medicinska ingredienser: majsstärkelse, röd järnoxid, gul järnoxid, laktos, magnesiumstearat, potatisstärkelse och talk. Gluten-, paraben-, natrium-, sulfit- och tartrazinfri.

2 mg
Varje vit, cylindrisk, tvåplan, skårad tablett med fasade kanter, med ”ROCHE” över ”2” på ena sidan, med ett kryss på den andra, innehåller klonazepam 2 mg. Icke-medicinska ingredienser: majsstärkelse, laktos, magnesiumstearat och mikrokristallin cellulosa. Gluten-, paraben-, natrium-, sulfit- och tartrazinfri.

Hur ska jag använda denna medicin?

Dosen av klonazepam bestäms utifrån hur mycket som behövs för att kontrollera anfall och varierar från person till person. Det är viktigt att dosen anpassas efter dina specifika behov för att undvika försämrad koordination eller överdriven dåsighet.

Den rekommenderade startdosen av klonazepam för vuxna bör inte vara större än 1,5 mg per dag i 3 uppdelade doser. Detta hjälper till att minimera dåsighet och andra biverkningar. Din läkare kommer gradvis att öka dosen tills dina anfall är under kontroll.

Clonazepam kan tas med mat eller på fastande mage. Undvik att dricka grapefruktjuice när du tar denna medicin eftersom det kan öka nivåerna av klonazepam i ditt blod.

Kasta inte mediciner i avloppsvattnet (t.ex. i handfatet eller toaletten) eller i hushållsavfallet. Fråga din apotekspersonal hur du gör av med läkemedel som inte längre behövs eller som har gått ut.

Vem bör INTE ta denna medicin?

Använd inte klonazepam om du:

är allergisk mot klonazepam eller något av innehållsämnena i läkemedlet
har haft en allergisk reaktion mot ett annat bensodiazepin (t.ex. lorazepam, diazepam, oxazepam)
har akut trångt eller vinkelstängt glaukom
har myasthenia gravis
har svåra andningsproblem
har allvarlig leversjukdom
har sömnapné
Klonazepam kan användas av personer med öppenvinkelglaukom som får lämplig behandling.

köp Rivotril 2mg

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Rivotril 2mg”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *